Lokacija

naša lokacija je gdje je potrebno

 

Location

our location is where is necessary